Slider

Spotkanie autorskie

7 stycznia 2019 r. odbyło się w szkołach w Mariówce spotkanie autorskie z panem Edwardem Pawlikiem, pisarzem i regionalistą, który jest autorem publikacji o Przysusze i o życiu w czasach wojennych oraz powojennych w naszych okolicach.

Autor przedstawił dzieciom i młodzieży swoje publikacje. Następnie przeczytał kilka swoich wierszy, które są najbliższe jego sercu. Jako dziecko był świadkiem Powstania Warszawskiego. Dlatego jeden z wierszy dotyczył własnie tych tragicznych wydarzeń.

Inny wiersz został napisany pod wpływem pierwszej miłości. Po odczytaniu tego wiersza młodzież nagrodziła autora brawami. Pan Pawlik podzielił się także z nami wspomnieniami z wyboru Papieża Polaka.

Po prezentacji książek młodzież i dzieci mieli możliwość zadawania pytań. Można było zauwać z jaką pasją nasz gość opowiada o swojej pracy pisarskiej. Wierność swojej pasji oraz wytrwałość, to wartości, których młody człowiek może się uczyć od Pana Pawlika.