Liceum

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi

Mariówka 3a, 26-400 Przysucha

Liceum jest szkołą koedukacyjną, dostępną dla dziewcząt i chłopców. Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Statut szkoły dostępny jest na miejscu. Podstawowym celem szkoły jest nauczanie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom. Szkoła pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy.

Liceum Ogólnokształcące od września 2012 r. proponuje kandydatom od pierwszej klasy możliwość pogłębienia wiedzy z trzech wybranych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. W klasie pierwszej liceum uczeń może wybrać język polski, język angielski lub matematykę. Kolejne dwa przedmioty wybiera w klasie drugiej.

Klasę z poszerzonym językiem angielskim może wybrać uczeń, który realizował w gimnazjum ten przedmiot na poziomie co najmniej III.1.

Kandydaci wybierają spośród proponowanych klas:

a. Klasa HUMANISTYCZNA (prawnicza) kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie;

b. Klasa HUMANISTYCZNA (artystyczna) kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, historia sztuki;

c. Klasa LINGWISTYCZNO – historyczna (europejska) kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. angielski, historia, historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie;

d. Klasa LINGWISTYCZNO - geograficzna (krajoznawcza) kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie;

e. Klasa LINGWISTYCZNO - chemiczna (medyczna) kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. angielski, chemia, biologia lub fizyka;

f. Klasa MATEMATYCZNO - geograficzna (politechniczna) kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, fizyka lub biologia;

g. Klasa MATEMATYCZNO - chemiczna (medyczna) kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia lub fizyka.

Języki obce we wszystkich klasach: język angielski i niemiecki.

Walorem naszej szkoły jest brak anonimowości wśród uczniów, dzięki czemu kształtuje się przyjazna atmosfera. Wspólnota zawiązywana jest jednak również poza murami szkoły, podczas wycieczek klasowych i rajdów. Nauczyciele są otwarci na uczniów, chętnie udzielają pomocy w sytuacji braków edukacyjnych. Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy pedagoga i psychologa.

W naszej szkole dbamy o rozwój fizyczny (zajęcia na siłowni i boisku, istnieje możliwość wyjazdów na basen) oraz rozwój psychiczny i duchowy wychowanków. Wychowanie w szkole odbywa się poprzez atmosferę i klimat domu, zajęcia pozaszkolne, koła zainteresowań, m.in. teatralne, muzyczne, turystyczno-krajoznawcze, przedmiotowe, SKS. Ważnym momentem umacniania więzi jest wspólne przeżywanie uroczystości religijnych i narodowych, a zwłaszcza Wigilii Bożego Narodzenia oraz spotkania w okolicy Świąt Wielkanocnych.

Klasy nie są liczne, 5-20 uczniów, zajęcia odbywają się w pracowniach przedmiotowych (duża część wyposażona jest w komputer i projektor multimedialny). Młodzież może uczyć się następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Organizowane były wyjazdy do Holandii, Anglii, Francji, Niemiec, Luksemburgu, które umożliwiały sprawdzenie znajomości języków obcych i nawiązanie kontaktów z młodzieżą innych kultur. Szkoła udostępnia bogato wyposażoną bibliotekę i pracownię komputerową umożliwiającą korzystanie z Internetu. Uczniowie spoza gminy mogą zamieszkać w przyszkolnym internacie, w którym oprócz dobrych warunków do nauki, wychowankowie znajdują szerokie możliwości dla rozwoju swoich talentów.

STRÓJ UCZNIOWSKI

1. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, każdego ucznia na terenie szkoły obowiązuje strój szkolny codzienny lub galowy.

2. Strój szkolny oprócz względów praktycznych, ma na celu pomoc w utożsamianiu się ucznia ze szkołą.

3. Na wszystkich uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy.

4. Wygląd stroju ustala Dyrektor z Organem Prowadzącym po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

 

DZIEWCZĘTA:

1. Długa granatowa spódnica – regulaminowa.

2. Biała bluzka z kołnierzykiem.

3. Marynarka (galowy) lub bluza uczniowska.

4. Buty na miękkim, jasnym spodzie.

5. Bez ozdób zewnętrznych, makijażu, ekstrawaganckich fryzur.

 

CHŁOPCY:

1. Spodnie granatowe od garnituru ewentualnie spodnie w kant.

2. Biała koszula z kołnierzykiem.

3. Marynarka od garnituru (galowy) lub bluza uczniowska.

4. Buty na miękkim, jasnym spodzie.

5. Bez ozdób zewnętrznych, ekstrawaganckich fryzur