Slider

Nasza uczennica laureatką konkursu literackiego

Muzeum Niepodległości w Warszawie przeprowadziło XVIII edycję konkursu Mazowsze – moja mała ojczyzna, którego celem była próba wyrażenia przez uczestników własnego stosunku do ,,małych ojczyzn” – rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu.

Estera Mocarska z klasy III gimnazjum pod opieką pani Moniki Jędrzejczak-Wieczorek zdobyła III miejsce w kategorii praca literacka. Warto podkreślić wysoka rangę konkursu, który patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Gratulujemy laureatce i cieszymy się, że nasza „mała ojczyzna” żyje w sercach uczniów.