Programy edukacyjne

W naszej szkole dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Obok tradycyjnej pracy z podręcznikiem oraz nowoczesnej nauki metodami interaktywnymi staramy uczyć dzieci aktywnie. Oto przykłady niektórych projektów.