Ważne zasady

  

Autobus szkolny od 18 stycznia 2021 r. kursuje rano bez zmian.

Powrót przedszkolaków i uczniów z klas 1-3 codziennie o 13.20.

 

Uczniowie klasy 8 we wtorki uczestniczą od 8.10 do 13.20 w konsultacjach

z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. 

 

Wszyscy nauczyciele i uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych na terenie szkoły oraz w autobusie szkolnym.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny w przypadku pytań i wątpliwości:

p. Dyrektor Agata Wyrodek: tel: (48) 675 22 47

p. Wicedyrektor Agata Paluch: tel: 662 033 254

 

 

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym

im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce

od 18 stycznia 2021

dla klas IV - VIII

 

Zasady ogólne dla wszystkich uczniów i nauczycieli:

 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia on–line lub przesyłają materiały i kontaktują się z uczniami tylko za pomocą aplikacji Teams.
 2. Nie wszystkie lekcje muszą być prowadzone na żywo, nauczyciele mogą różnicować prowadzenie zajęć wykorzystując różne narzędzia aplikacji Teams.
 3. Nauczyciel powiadamia uczniów o sposobie prowadzenia zajęć z lekcji na lekcję.
 4. Jeśli uczeń ma problem z połączeniem internetowym, rodzic zawiadamia smsem wychowawcę. Wychowawca zawiadamia nauczycieli. Nauczyciel przesyła uczniowi za pomocą aplikacji Teams informacje dotyczące lekcji i wyznacza dłuższy termin realizacji prac domowych.
 5. Zajęcia na żywo prowadzone są w miarę możliwości zgodnie z planem lekcji i trwają około 30 minut.
 6. Uczniowie klas 1 –3 i oddziału przedszkolnego otrzymują materiały w dni nauki do godziny 9:00.
 7. Uczniowie klas 4 –8 otrzymują materiały najpóźniej do godziny 14.30.
 8. Termin wykonania pracy domowej ustala każdorazowo nauczyciel, musi on być precyzyjnie określony.
 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów uczniowie i rodzice kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem.
 10. Wprowadza się obowiązkowy dyżur telefoniczny dla nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie dostępny przez godzinę raz w tygodniu. Będą to dyżury, podczas których nauczyciele odpowiedzą na dodatkowe pytania nie tylko uczniów, ale również rodziców. Harmonogram dyżurów stanowi załącznik do regulaminu.
 11. Jeśli uczeń ma problem z połączeniem internetowym, rodzic może odebrać wydrukowane materiały w wyznaczonym miejscu w szkole, czyli w tzw. „skrzynce”, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania.
 12. Uczniowie wykonują zadania samodzielnie. Nauczyciel kontroluje postępy uczniów i to on informuje rodziców o ich ewentualnym braku. W razie problemów z zadaniem lub terminowością jego wykonania uczeń powinien każdorazowo poprosić nauczyciela o pomoc kontaktując się z nauczycielem telefonicznie według harmonogramu dyżurów.
 13. Nauczyciel zaznacza obecność w dzienniku lekcyjnym na podstawie udziału uczniów w lekcjach na żywo lub zaangażowania w przesyłanie prac domowych.

Ocenianie:

 1. W okresie zdalnego nauczania uczniowie oceniani są zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania, z którymi zostali zapoznani przez wszystkich nauczycieli na pierwszych zajęciach organizacyjnych w br.
 2. Nauczyciel powinien oceniać: aktywność, zaangażowanie w prowadzone zajęcia, systematyczność, poprawność różnych prac sprawdzających wiedzę, odpowiedzi ustne w trakcie lekcji na żywo, wypracowania, prezentacje multimedialne, staranność i sumienność w prowadzeniu zeszytów.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniowi informacji zwrotnej po otrzymaniu pracy domowej lub innego zadanego zadania w terminie określonym przez nauczyciela na każdej lekcji.

 

HARMONOGRAM  TELEFONICZNYCH  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Dzień dyżuru Godziny dyżuru nr telefonu

Ewa Biernacka

religia środa 15.00 - 16.00 505682179

Anna Dołębska

religia poniedziałek 15.00 - 16.00 788931068

Marta Dybalska

wych. - fizyczne wtorek 12.00 - 13.00 693027860

Teresa Dziakiewicz

geografia środa 10.00 - 11.00
509075451

Ewa Kołsut

chemia, matematyka poniedziałek 15.00 - 16.00 691775146

Joanna Kwintal

język polski wtorek 15.00 - 16.00 609496531

Izabela Lewandowska

język angielski środa 14.30 - 15.30. 608456591

Katarzyna Matysiak

wiedza o społeczeństwie  
środa
10.00 - 11.00
530661151

Barbara Odzimek

technika, plastyka środa  14.00 - 15.00  666842571
Agata Paluch

język niemiecki, doradztwo zawodowe

wtorek 14.30 - 15.30 662033254
Katarzyna Polak

matematyka

czwartek  16.00 - 17.00 695987288
Barbara Pomykała

język angielski

    501760924
Monika Samol

muzyka

poniedziałek  15.00 - 16.00 660883494
Mirosław Wojdył

informatyka

piątek 10.30 - 11.30 504233289
Anna Woźnica

przyroda, biologia

czwartek 15.00 - 16.00 486727415
Maria Wyrębiak

historia

     
         

 

Ślubujemy....

2 października 2020 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Smogorzowie, podczas której dzieci klasy pierwszej odmówiły akt ślubowania. Po Mszy św. ksiądz proboszcz Stanisław Kwiatkowski poświęcił dzieciom plecaki.

Następnie kontynuowaliśmy świętowanie w auli szkolnej, gdzie uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali krótki program artystyczny. Po nim uczniowie starszych klas przywitali swoich młodszych kolegów i koleżanki. W dalszej części Pani Dyrektor Agata Wyrodek dokonała uroczystego pasowania na uczniów. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Po zakończeniu części oficjalnej klasa pierwsza uczestniczyła w przygotowanym przez rodziców poczęstunku.

Gratulujemy pierwszakom i życzymy im sukcesów i siły w rozwijaniu własnych zdolności.

 

Święty Przyjaciel

            W święto liturgiczne Świętego Stanisława kostki, patrona dzieci i młodzieży, uczniowie, Dyrekcja i nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce uczestniczyli we Mszy Świętej w ich intencji.

            W trakcie homolii Ksiądz Proboszcz, Stanisław Kwiatkowski, przypomniał prawdę, że Staś Kostka, to także patron trudnych wyborów – musiał w swoim krótkim życiu wielokrotnie wybierać to, co dla niego najważniejsze. Clebrans zachęcił dzieci i młodzież naszej szkoły do zaprzyjaźnienia się z Nim i proszenia Go o pomoc w codziennym podejmowaniiu, choćby drobnych, ale odpowiedzialnych wyborów.

            Miłym akcentem na zakończenie Eucharystii było wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w Projekcie o Świętym Stanisławie Kostce.

Gratulujemy wszystkim uczniom!

W Dniu Edukacji Narodowej ...

13 października 2020 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Uczniowie klasy VI przygotowali film, którego celem było wyrażenie nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły wdzięczności za codzienną pracę. Po obejrzeniu filmu w poszczególnych grupach klasowych, uczniowie złożyli życzenia nauczycielom, a następnie wcielili się w rolę nauczycieli prowadząc zajęcia lekcyjne dla swojej klasy.

Dzieci z grup przedszkolnych oraz z klas 1-3 obejrzeli on-line bajkę pt: "Brzydkie Kaczątko" w wykonaniu aktorów z Teatru Forma. Pani Wicedyrektor ogłosiła projekt edukacyjny dla chętnych przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Celem projektu jest propagowanie wartości i zachęcanie dzieci do akceptowania siebie i innych. Zadaniem dzieci jest wykonanie dowolną techniką, na kartce z bloku A4, prac plastycznych ilustrujących morał bajki.

„Nie ważne jaki jesteś, ale ważne jest to, czy lubisz i akceptujesz siebie. Nie ważny jest wygląd, liczy się charakter, a oceniając innych można wyrządzić im ogromna krzywdę. Dlatego każdemu trzeba dać szansę.”

Bajkę można obejrzeć jeszcze raz klikając na link poniżej. Pracę należy oddać do czwartku wychowawcom.

https://www.youtube.com/watch?v=2KtBX5JTPS0

 

Dziękujemy uczniom klasy VI za kreatywny i zabawny film, który można obejrzeć klikając na link poniżej:

https://youtu.be/GeB8J_kc1Us

Gratulujemy uczniom, że podjęli się roli nauczyciela i za piękne życzenia.

Życzymy nauczycielom i uczniom wielu sukcesów!  

 

Regulamin Turnieju Językowego o Tytuł Poligloty z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych KSP w Mariówce zapraszają uczniów wszystkich klas do udziału w ogólnoszkolnym konkursie językowym.

Cele turnieju językowego:

 1. mobilizowanie uczniów do uczenia się języków obcych;
 2. rozbudzanie pasji językami obcymi;
 3. aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach;
 4. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wdrażanie do nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;
 5. kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych;
 6. organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Regulamin:

 1. Czas trwania konkursu
 • wrzesień 2020 r.

Uczniowie wszystkich klas zapoznają się z treścią trzech filmów dostępnych razem z regulaminem od 1 września 2020 r. na stronie internetowej szkoły.  Treść filmów dotyczy trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

 1. Każdy uczeń 21 września (poniedziałek) rozwiązuje w trakcie lekcji, pod nadzorem nauczycieli języków obcych, zadania do poszczególnych filmów. Zadania zapisuje na kartce.
 2. Nauczyciele języków obcych do 24 września (czwartek) wyłaniają najlepszych uczniów. Dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy przechodzi do finału. W nagrodę uczniowie Ci otrzymują celująca cząstkową ocenę z języka angielskiego i niemieckiego.
 3. W piątek 26 września odbędzie się na jednej godzinie lekcyjnej w sali 211 finał turnieju. Materiały będą dostępne od 1 września 2020 r. na stronie internetowej szkoły i również będą dotyczyły trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
 4. Po rozwiązaniu zadań językowych zostanie wyłoniony jeden uczeń z całej szkoły, który zdobędzie tytuł POLIGLOTY. Otrzyma on puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 5. Uczniowie, którzy zdobędą II i III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Filmy na pierwszy etap turnieju oraz na finał:

1. Film w języku hiszpańskim: https://drive.google.com/file/d/1wmlliV43v-HDTUJSF0WZ2lgQDZcSVA9h/view?usp=sharing

2. Film w języku niemieckim: https://drive.google.com/file/d/1ryXfqh2K1NigyVGvqrPRP4l99kih64M9/view?usp=sharing

3. Film w języku angielskim: https://drive.google.com/file/d/1RqRpnTEh1q1I8KIsdXbUruv8NMVwQILi/view?usp=sharing

 

Materiały do finału turnieju: https://drive.google.com/file/d/1_YQZKg4aIRxCJ1xqLSyzNS2wQGK8oqKG/view?usp=sharing